South Wales Police

South Wales Police brings together thousands of people with the same aim – to keep South Wales safe. We work 24 hours a day, seven days a week, across an area of about 800 square miles from Swansea to Merthyr Tydfil to our capital city, Cardiff. It’s a job but where no two days are the same – and it offers a variety of fulfilling and exciting career opportunities.

 

Mae Heddlu De Cymru yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd sy'n rhannu'r un nod – cadw De Cymru'n ddiogel. Rydym yn gweithio 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, ledled ardal o ryw 800 milltir sgwâr o Abertawe i Ferthyr Tudful i'n prifddinas, Caerdydd. Mae'n swydd lle mae pob diwrnod yn wahanol – ac mae'n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa gwerth chweil a chyffrous.